متن بودجه سال 1399 کشور منتشر شد

به گزارش وبلاگ عینک استاندارد، متن بودجه سال 1399 کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان قانون بودجه 1399 کل کشور به این شورا ارسال شده، منتشر شد.

متن بودجه سال 1399 کشور منتشر شد

به گزارش وبلاگ عینک استاندارد از ایسنا، بودجه سال 1399 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون ریال به شرح زیر است:

الف-منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مـالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سـرمایه ای و مـالی، بـالغ بـر شـش میلیون و چهارصد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهل و چهار میلیون ریال شامل:

1-منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و ششصد و نه هزار و هشتصـد و نـود و هفـت میلیـارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ریال.

2-درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصـد و نـود و هفـت هـزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون ریال.

ب-بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت از لحـاظ درآمـدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هـزار و دویسـت و بیسـت و پـنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ریال و از حیث هزینهها و سـایر پرداختها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ریال.

متن کامل بودجه که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده را می توانید اینجا بخوانید.

منبع: جام جم آنلاین

به "متن بودجه سال 1399 کشور منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "متن بودجه سال 1399 کشور منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید